ΑΡΕΘΟΥΣΑ


. Arethusa-Club. “Σύνδεσμος Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος”.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ».

 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

Άρθρο 1ο. Ιδρύεται πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κοινωφελές σωματείο των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ», υπό την ιερή σκέπη και προστασία του Αγίου Θύρσου και της Αγίας Άννας, με την επωνυμία  «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» και  έδρα το ΔΗΜΟ ΤΕΓΕΑΣ Αρκαδίας.

Άρθρο 2ο.   Σκοπός του σωματείου είναι:

1.    Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Αρκαδίας και ειδικότερα της Κοιλάδας του Αλφειού, του Μανθουρικού Πεδίου, της Λίμνης και Παραλίμνιας Ζώνης της Τεγέας και της περιβάλλουσας το Τεγεατικό Πεδίο Ορχήστρας των Αρκαδικών Βουνών και, γενικότερα, η προαγωγή της Παιδείας.2.   Η δημιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της Τεγέας και των Δήμων του Κεντρικού Αρκαδικού Οροπεδίου.3.   Η καθοιονδήποτε τρόπο προβολή, προστασία και ανάδειξη των ορέων που το περιβάλλουν, της χλωρίδας και πανίδας τους. ως στοιχείων ταυτότητας της Αρκαδίας.4.      Η έρευνα, μελέτη, διατήρηση και διάδοση της Αρκαδικής ιστορίας και παράδοσης. Η διατήρηση και προβολή των φυσικών και πολιτιστικών  αξιών και της ιερότητας του  χώρου της Αρκαδίας και της Αρκαδικής Φύσης ως επιγείου παραδείσου και ως πανανθρώπινου συμβόλου πολιτισμού. και αιωνίου ιερού Ελληνικού και παγκόσμιου προσκυνήματος.5.   Η ανάδειξη της ειδικής σχέσης της Αρκαδίας με τους αγώνες ελευθερίας των Αρκάδων και των Ελλήνων, την προβολή της ως Κοινής Εστίας των Αρκάδων όλου του κόσμου και ως Λίκνου της Αρκαδίας των Ελευθέρων.6.   Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Τεγέα και την Αρκαδία, η καλλιέργεια της  «Ιδέας του Τεγεατισμού», ως έκφρασης  αγωνιστικότητας, προόδου, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αγάπης στη φύση, την τέχνη και τον άνθρωπο και του «Αρκαδισμού» ως έκφρασης αυτόκλητης θυσίας των ελευθέρων, και αγάπης στο φυσικό, ανθρώπινο και ανθρωπογενές περιβάλλον.7.   Η προαγωγή της Επιστημονικής Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Έρευνας.  8.   Η στήριξη των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων  του «Δήμου Τεγεατών» και των άλλων Αρκαδικών Δήμων.9.   Η  συντήρηση και αναβίωση της «Λεωφόρου των Λακεδαιμονίων».  10.  Η καθιέρωση, οργάνωση και πανελλήνια προβολή εκδηλώσεων στην Κοιλάδα του Αλφειού, το Βόρειο Όρος και το Όρος του Πανός, στη Λίμνη και Παραλίμνια Ζώνη, στο οικολογικό και πολιτιστικό Πάρκο της Αγίας Άννας και στο Λόφο του Κλαρίου Διός, στο Όρος των Δρυάδων, το Ναό του Οδυσσέα και αλλαχού.11.  Η καθιέρωση του «ΝΟΣΤΟΥ» και του «Χορού της Αρέθουσας» ως έκφρασης φιλότητας, παντοτινής αγάπης και έρωτος προς την Πατρίδα, την Αρκαδική φύση και τον άνθρωπο.12.  Η καθιέρωση της 1ης Σεπτεμβρίου ως «Ημέρας του Φυσικού Περιβάλλοντος» κατά την «Πατριαρχική Απόδειξη» και απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.13.  Η καθιέρωση της «Πορείας των Δισχιλίων» και άλλων συναφών αθλητικών εκδηλώσεων.14.  Η επανίδρυση του «Βωμού-Θρόνου» του Κλαρίου Διός  15.  Η δημιουργία του «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ,Ταμιευτήρα και Λίμνης Τάκας» και του «Μνημείου Αερόπης-Αφνειού Άρεως», ως Μνημείου Ειρήνης και συμβόλου της αναγεννημένης Λίμνης Τάκας.16.  Η συμβολή στη δημιουργία του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ».Άρθρο 3ο.   Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το Σωματείο:1.   Συνεργάζεται με πρόσωπα, φορείς, ιδρύματα ή σωματεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που έχουν σχέση με τους σκοπούς του.2.   Καταρτίζει από μέλη και συνεργάτες του ομάδες εργασίας για την έρευνα και μελέτη των ειδικών τομέων των δραστηριοτήτων του δημιουργώντας και αυτοδιαχειριζόμενους αυτόνομους επώνυμους Ομίλους, όπως:«ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΤΩ» (Κανδάλου-Β.  Όρους), «ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»(Γαρουνίου),  «ΙΠΠΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» (Μανθυρέας-Σκιρίτιδας), «ΑΛΦΕΙΟΥ» (Κοιλάδα Σαρανταπόταμου), «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ» (Καμαρίου), «ΚΝΑΚΕΑΤΙΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» (Βερβαίνων- Δολιανών- Μαυρικίου), «ΠΑΝΟΣ» ( Ριζών- Μαγούλας- Λιθοβουνίων), «ΔΡΥΑΔΩΝ» (Βουνού-Ευάνδρου-Παλλαντίου), «ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ» (Περιοχή ομωνύμου Ναού). Κάθε Όμιλος με 20 τουλάχιστον μέλη, οργανώνεται, κατά τη βούληση των μελών του, σύμφωνα με τους στόχους και το λειτουργικό σχήμα αυτού του Καταστατικού.3.   Πραγματοποιεί κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις  (πορείες, προσκυνήματα,  διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές, παρουσιάσεις επιτεύξεων των επιστημονικών και καλλιτεχνικών τμημάτων ή μελών του, εκθέσεις, διαδρομές, εκδρομές, κ.λ.π. ) και αναπτύσσει ποικίλες  δραστηριότητες ( εκδίδει διάφορα έντυπα και δημοσιεύει  στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο κ.ά. ).4.   Δημιουργεί εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια και συλλογές παραδοσιακών και φυσικών αντικειμένων αξίων διατήρησης και μελέτης 5.   Προστατεύει, συντηρεί και προβάλλει τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία των οικισμών της αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης Αρκαδίας.6.   Συλλέγει, κατατάσσει και αξιοποιεί παντός είδους πνευματικά δημιουργήματα των Τεγεατών  ή φίλων ερευνητών του Αρκαδικού χώρου δημιουργώντας το «Αρχείο του Κοινού των Αρκάδων» και ιδρύει παντοειδή αθλητικά και καλλιτεχνικά τμήματα.                                  7.   Δημιουργεί από μέλη του σ’ οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, που συνδέεται κατά την κοινά αποδεκτή παράδοση και ιστορία με την Αρκαδία, τοπικούς αυτόνομους Συνδέσμους σύμφωνους με τους σκοπούς και τη διάρθρωση αυτού του καταστατικού.8.   Αναπτύσσει κάθε δυνατή και νόμιμη δραστηριότητα.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  ΜΕΛΗ.

Άρθρο 4ο.  Μέλη της «ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ» εγγράφονται Τεγεάτες, οι απανταχού του κόσμου Αρκάδες και φίλοι της Αρκαδικής Φύσης και Πολιτισμού, αρκεί να αποδέχονται αυτό το καταστατικό. Άρθρο 5ο.   Για να γίνει κανείς μέλος της «ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ»  πρέπει να δώσει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. και αυτό είναι υποχρεωμένο να δεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση μέσα σε τριάντα ( 30 ) μέρες.  Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση εξετάζεται αυτεπάγγελτα από την επόμενη Γ.Σ. που αποφασίζει την εγγραφή ή όχι.Άρθρο 6ο. Όλα  τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση και να μετέχουν των δραστηριοτήτων του Σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να φύγει από το Σωματείο μετά από γραπτή αίτησή του. Η  Γ.Σ. μπορεί ν’ αποφασίζει οποτεδήποτε την αποβολή μέλους για σοβαρή αιτία ή συστηματική παράβαση του καταστατικού. Προηγουμένως πρέπει να κληθεί από το Δ.Σ. για να πει τις απόψεις του, αν το θέλει . Για την αποβολή μέλους χρειάζεται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 ΠΟΡΟΙ.

Άρθρο  7ο.   Έσοδα του Σωματείου είναι:1.   Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δρχ. χίλιες (1000).   Το ποσό αυτό αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ.2.   Έκτακτες εισφορές.3.   Δωρεές και  κληροδοτήματα.4.   Έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και5.   Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που θα αποφασίζει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ . ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Άρθρο 8ο. Για τη διοίκηση του Σωματείου η Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο από επτά μέλη τακτικά και μέχρι επτά αναπληρωματικά. Οι υποψήφιοι, εικοσιτέσσερις  ώρες πριν από την ώρα των εκλογών (ή λιγότερες μετά από απόφαση του Δ.Σ.), πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Το  Δ.Σ. με πράξη του ονομάζει τους υποψήφιους και η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που καταρτίζει το Δ.Σ. και στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψήφιων με αλφαβητική σειρά. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό στο όνομα του υποψήφιου. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει μέχρι εφτά ( 7 ) σταυρούς. Ψηφοδέλτια με περισσότερους από επτά (7) σταυρούς είναι άκυρα. Οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφήσαντες εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι κατά σειρά εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη . Σε περίπτωσης ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής στο ίδιο ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρις τρεις σταυροί και εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο τρία τακτικά και μέχρι τρία αναπληρωματικά μέλη.            Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται στην ίδια Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή δίνει στους ψηφοφόρους τα ψηφοδέλτια που σφραγίζει με τη σφραγίδα του Σωματείου.            Το νέο Δ.Σ., που προεδρεύεται προσωρινά από το μέλος που πλειοψήφησε, μέσα σε είκοσι ημέρες από την εκλογή του εκλέγει από τα τακτικά του μέλη τον Πρόεδρο, τους δύο ( 2 ) Αντιπροέδρους, το Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Με απόφαση του Δ.Σ. η θέση  και η αρμοδιότητα των μελών μπορούν να τροποποιηθούν. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Στο μεταξύ διάστημα το Δ.Σ. μπορεί με σύμφωνη απόφαση πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μελών του να προκηρύξει αρχαιρεσίες.Μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. εκτελεί τα καθήκοντά του. Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή διαγράφεται από το Σωματείο αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής του.            Το Δ.Σ. συνεδριάζει το λιγότερο μια φορά το μήνα. Κατά την κρίση του Προέδρου  οι συνεδριάσεις γίνονται και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Είναι υποχρεωμένο να  συνέρχεται και να αποφασίζει, εάν αυτό ζητηθεί:  1) Από τον Πρόεδρο. 2) Από τρία μέλη του και 3) Με έγγραφη πρόταση από το 1/5 το λιγότερο των μελών του Σωματείου και μόνο για το προτεινόμενο θέμα. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά θέματα, όπως και όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο, η ψηφοφορία είναι μυστική.            Το Δ.Σ. 1) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2)  Προνοεί, εισηγείται, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και 3) Λογοδοτεί διά του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση.Στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκπροσωπεί το Σωματείο  στις σχέσεις του με τρίτα πρόσωπα και στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές. Η εκπροσώπηση αυτή του Σωματείου, όταν κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρος, μπορεί με ειδική απόφαση του Δ.Σ. και για ορισμένες περιπτώσεις να δοθεί σε άλλο μέλος του.Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Κάθε άλλο έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Α΄ ή  ο Β΄ Αντιπρόεδρος.            Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την αλληλογραφία, το μητρώο μελών, το αρχείο και το πρωτόκολλο. Το Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή ένα από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., που  ορίζεται από τον Πρόεδρο.            Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και πληρώνει κάθε δαπάνη. Για δαπάνες πάνω από ποσό που θα έχει ορίσει το Δ.Σ. χρειάζεται ειδική απόφασή του. Κάνει καταθέσεις και αναλήψεις στις Τράπεζες, κατά τον τρόπο που καθορίζει το Δ.Σ.          Ο Έφορος βοηθάει τον Ταμία και έχει την επιμέλεια και την εποπτεία στα κινητά   πράγματα του Σωματείου και στα μουσεία, εντευκτήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες και εκθέσεις.          Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα, όταν λείπει ή δεν μπορεί, και χρεώνεται ειδικά καθήκοντα σχετικά με τη γραμματεία και την οργάνωση του Σωματείου που του αναθέτει το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μπορεί να αυξηθεί, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.            Για τη συγκρότηση των εντευκτηρίων-μουσείων και για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες και δραστηριότητες του Σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει και να αμείβει το ανάλογο προσωπικό.

Άρθρο 9ο. Η  Εξελεγκτική Επιτροπή  αποτελείται από τρία ( 3 ) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Η Ε.Ε. παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. όποτε το ζητήσει γραπτώς και σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Η Ε.Ε. κρατάει βιβλίο πρακτικών, όπου καταγράφονται οι  εκθέσεις και αποφάσεις της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ . ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Άρθρο 10ο.   Η Γενική Συνέλευση είναι κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Στη Γ.Σ. παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σωματείο. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το λιγότερο το 1/3 του αριθμού των τακτικών μελών κατοίκων Τεγέας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται και συγκαλείται νέα κατά την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, δε χρειάζεται ορισμένος αριθμός μελών για την ύπαρξη απαρτίας . Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται γνωστή από το Δ.Σ. στα μέλη με δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες, στα Εντευκτήρια του Σωματείου, στα Γραφεία του ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Στην προκήρυξη αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα γίνει η Γ.Σ., όπως  και τα θέματα που θα συζητηθούν.            Περί το μήνα Οκτώβριο κάθε ημερολογιακού έτους, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση. Στην τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. λογοδοτεί για τη θητεία του, αναλύει τον προϋπολογισμό και εκθέτει το πρόγραμμα του Σωματείου για τον επόμενο χρόνο. Η τακτική Γ.Σ. εγκρίνει τον ισολογισμό, τον  απολογισμό και προϋπολογισμό, και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.            Οι εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται από μέλος του Σωματείου, που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη και το οποίο δεν είναι ούτε μέλος του Δ.Σ. ούτε υποψήφιος. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης βοηθείται εις το έργο του από Γραμματέα που εκλέγει μετά από πρότασή του η Συνέλευση των μελών.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τα δευτεροβάθμια όργανα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό τους. Επίσης ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του Συνδέσμου πρόσωπα που ξεχωρίζουν κατά κοινή αναγνώριση για την κοινωνική προσφορά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με απόφασή του ή αν αυτό ζητηθεί από  το  1/5 των μελών. Στην αίτηση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται όπως και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.            Τα μέλη του Σωματείου που βρίσκονται εκτός Αρκαδίας ή έχουν κατά την κρίση τους κάποιο σοβαρό κώλυμα, μπορούν να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση που στέλνουν σε κάποιο μέλος του Σωματείου, για τη γνησιότητα της οποίας ευθύνεται ο εξουσιοδοτούμενος. Κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει πάνω από μία εξουσιοδότηση.Άρθρο 11ο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και συγκροτεί επιτροπές, στις οποίες αναθέτει συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.

Άρθρο 12ο.  Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση του Σωματείου, αν αυτό ζητηθεί με αίτηση από το 1/5 των μελών. Στην ειδική αυτή Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση του Σωματείου, πρέπει να είναι παρόντα το λιγότερο τα 2/3 των τακτικών μελών και για τη σχετική απόφαση χρειάζεται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ταυτόχρονα την τύχη της περιουσίας του Σωματείου, που διατίθεται υπέρ των Εκπαιδευτηρίων του Δήμου Τεγέας, και αναθέτει σε δύο μέλη την εκκαθάρισή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ .

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Άρθρο 13ο.   Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 14ο.   Σημαία του Σωματείου ορίζεται η Ελληνική με την ονομασία του Σωματείου, και τη χρονολογία ίδρυσής του.           Η σφραγίδα είναι στρογγυλή. Περιμετρικά φέρει την ονομασία του Σωματείου, και το έτος ίδρυσής του. Στο κέντρο φέρει σε καλλιτεχνική σύνθεση τον αριθμό 24 του άρθρου του Ελληνικού Συντάγματος.

Άρθρο 15ο.    Για κάθε τι που δεν περιλαμβάνεται στο καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι «Περί Σωματείων».

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Άρθρο 16ο.  Όσοι σήμερα, 30 Ιουνίου 2001,  συνήλθαμε  στην Εκκλησία (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ) του Μανθουρικού Πεδίου Τεγέας σε Καταστατική Συνέλευση,  ψηφίζοντας τα 15 άρθρα αυτού του Καταστατικού διακηρύσσουμε ότι η Φύση και ο Πολιτισμός αποτελούν  το Σύνταγμα της Αρκαδίας, που η προάσπιση και τήρησή του ες αεί  συνιστούν  δικαίωμα και υποχρέωση των Αρκάδων και Φίλων της Αρκαδίας. Τεγέα, 30 Ιουνίου 2001Τα ιδρυτικά μέλη

 Υπογραφές. ( 100)

 

 

                                            ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Στο πρόσωπο του Απόλλωνα των  Αρκάδων έχει την αρχή και τις ρίζες του ο Εθελοντισμός, βασικό γνώρισμα και αίτημα των ημερών μας και του Ολυμπισμού. Η Φιγάλεια, δίπλα στο Λύκαιο Όρος των Αρκάδων, μας έδωσε τον Επικούριο(επίκουρο) Απόλλωνα, πρόθυμο βοηθό και συμπαραστάτη. Αλλά το χαρακτηριστικό του εθελοντισμού, της Αρκαδίας των Αυτοκλήτων, εκφράζεται παραστατικά και με ένα άλλο μοναδικό γεγονός που αναφέρεται στον ίδιο χώρο. Είναι η περιβόητη θυσία των 100 αυτοκλήτων Ορεσθασίων που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Φιγάλειας.

Η συμβουλή του Μαντείου των Δελφών στους απεσταλμένους των Φιγαλιέων ήταν, πως μόνο αν συμπολεμούσαν μαζί τους εκατό(100) λογάδες (επίλεκτοι) Ορεσθάσιοι μπορούσε να ελευθερωθεί η πόλη τους. Υπήρχε όμως και η πρόρρηση. Στη μάχη θα σκοτώνονταν και οι 100 Ορεσθάσιοι. Όταν το έμαθαν αυτό οι Ορεσθάσιοι έσπευδαν να προλάβουν για να γραφτούν στον κατάλογο πριν συμπληρωθεί ο αριθμός.

Στη μάχη έγινε αυτό που είπε το Μαντείο. Πολέμησαν μαζί, ελευθερώθηκε η Φιγάλεια, αλλά σκοτώθηκαν και οι 100 Ορεσθάσιοι. Τους έθαψαν τιμητικά και τους λάτρεψαν σαν ημίθεους. Ο Παυσανίας βρήκε το 2ο αι. μ.Χ. το πολυάνδριο, που είχαν στήσει για να τους τιμήσουν. Και διαπίστωσε, όπως το δηλώνει ρητά, πως ακόμα τους τιμούσαν οι Φιγαλείς με ετήσιες  προσφορές και λατρευτικές τελετές. Το παρακάτω επίγραμμα δίνει χαρακτηριστικά το περιεχόμενο και το νόημα του γεγονότος ως βασικού γνωρίσματος της ταυτότητας των Αρκάδων. Εδώ η προσφορά δεν είναι χρέος, αλλά ελεύθερη επιλογή (εθελοντισμός).

                                         ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ

ΠΟΛΥΑΝΔΡΙΟΝ ΟΡΕΣΘΑΣΙΩΝ ΜΗ ΘΑΥΜΑΖΕ ΞΕΙΝΕ. ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΓΑΡ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΛΟΝΤΕΣ ΦΙΓΑΛΕΥΣΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΝ ΕΔΟΜΕΝ

Το Πολυάνδριο των Ορεσθασίων μη θαυμάζεις και απορείς, ξένε. Αρκάδες είμαστε.Μόνοι μας διαλέξαμε το θάνατο και στους Φιγαλείς δωρίσαμε τη λευτεριά.Προφανώς κορύφωση του Εθελοντισμού είναι η αυθόρμητη ελεύθερη προσφορά του πολυτιμότερου αγαθού, της ζωής. Αλλά και το 490 π.Χ.(όπως μαρτυρεί ο ιστορικός Ηρόδοτος) ο Αρκαδικός Θεός, ο Πάνας, πηγαίνει μόνος (αυτόκλητος) στο Μαραθώνα για να βοηθήσει τους Αθηναίους, όπως φαίνεται από τα λόγια του στον Ημεροδρόμο Φειδιππίδη που είχε πάει να ζητήσει  βοήθεια από τους Σπαρτιάτες και επέστρεφε απογοητευμένος. Αλλά και το 479 π.Χ. (μάχη Πλαταιών), όταν οι θυσίες δεν είναι ευνοϊκές και οι Σπαρτιάτες έμεναν ακίνητοι, οι Τεγεάτες ξεκινούν για τη μάχη. Η τόλμη τους αλλάζει και τη δυσμενή βούληση των θεών. Έτσι οι Τεγεάτες, έχοντας μια δική τους στάση ζωής, διαμορφώνουν σε πράξη το δόγμα: «Αρκάδων ηγουμένων και θεοί έπονται». Είναι και αυτό μια άλλη μορφή έκφρασης του Αρκαδικού Εθελοντισμού.Ο σύγχρονος Ολυμπισμός, μπορεί και πρέπει να δεχθεί τη συμβολή των Αρκάδων στην αναγνώριση και προβολή των Αρκαδικών ιδεωδών.  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004» ήταν το ευκαιριακό και μεγάλο γεγονός για την αναβάπτιση των Ολυμπισμού στη μεγάλη Πηγή του Αρκαδισμού. Τα 100 ιδρυτικά μέλη του «Συνδέσμου Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος» χρησιμοποίησαν το Συμβολικό αριθμό (100) για να προβάλουν τον “ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ” ως βασικό γνώρισμα του Αρκαδικού Ιδεώδους, που έγινε και χαρακτηριστικό γνώρισμα ταυτότητας του “ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ”. Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας(Πρόεδρος Δ.Σ. «ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ»)

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: