ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ
November 1, 2007, 4:12 pm
Filed under: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ» και  ΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ.———————————-ΑΡΙΘ. 1              ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ ΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1851          ΕΤΟΣ  Α΄ΒΕΛΤΙΩΣΙΣΠόλις άριστα πράττει, όπου τοις πονηροίς ουκ έξεστι άρχειν (Πιτ.)—————————————————-«Το Αρκαδικό Ιδεώδες τωνΒλάχων»            Ξεκινάμε τη  δική μας προσέγγιση στην πρόσφατη ημερίδα του Δήμου Τεγέας που είχε τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΑ, η ιστορία και το μέλλον ενός ονείρου». Να δούμε λοιπόν και εμείς αυτό το όνειρο «εν εγρηγόρσει». Γιατί αυτό απαιτεί η «Διαλεκτική της Εκπαίδευσης».

Οι μαθητές της γενιάς του 1960 θα θυμούνται την «ΟΔΟ Ι. Π. ΠΥΡΛΑ» και την  προσωνυμία «Πύρλας» που είχανε δώσει στο Θεολόγο Γυμνασιάρχη Ζαραφωνίτη. Επειδή απλά έμενε στον ομώνυμο δρόμο. Μια απλή συνειρμική σχέση μεταξύ δύο «αγνώστων», που πρέπει όμως να τους γνωρίσουμε. Τώρα που μιλάμε πάλι για «Κάθαρση». Χωρίς τον γνωστό «Αρχάγγελο» του 1989. Για τους «Αρχαγγέλους του 1990» θα κάνουμε ειδική πραγματεία..

Πριν ένα χρόνο δημοσιεύτηκε στη 2η σελίδα των «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΝΕΩΝ» ο τίτλος και ο λογότυπος της εφημερίδας «ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ» που εξέδιδε από το 1851 μέχρι το 1862 ο ιατροφιλόσοφος και μεγάλος ευεργέτης της Τεγέας Ι. Π. Πύρλας. Ο λογότυπος λέει πως εκείνη η Πολιτεία πηγαίνει μπροστά (ευδοκιμεί, αριστεύει) στην οποία δεν μπορούν να κυβερνήσουν άνθρωποι άχρηστοι, κακοί και διεφθαρμένοι. Δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να περικλείει η λέξη «πονηρός» ως αντίθετο της έννοιας καλός, αγαθός,  που εδώ βρίσκεται στον υπερθετικό βαθμό: άριστος, «άριστα».

«Ουκ έξεστι», μας λέει ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, αλλά τα υπόλοιπα τα αφήνει σε μας. Ουκ έξεστι: Δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν, δεν πρέπει!  Αλλά πως; Η απάντηση είναι απλή.

Τα περισσότερο ή λιγότερο πρόσφατα πολιτικά γεγονότα και δρώμενα των ημερών μας, μας φέρνουν στην επιφάνεια την αρχαία ρήση «Ουκ έξεστι τοις πονηροίς άρχειν». Δεν επιτρέπεται, αλλά πώς επιτρέπεται;

Με τη δημιουργία των κατάλληλων θεσμών μπορούμε να περιμένουμε και να ελπίζουμε στη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ» πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων. Και το πρώτο που απαιτείται είναι διαφάνεια και αληθής γνώση. Που κυρίως την επιδιώκει ο υγιής τύπος.

Αν διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και επισκεφτείτε το Ναό της ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, θα τον δείτε με διαφορετικά αισθήματα. Συμπάθειας και αγανάκτησης.

Είναι το πρώτο σχόλιο από έναν εθνικό αγωνιστή που δώρισε(Ιανουάριος 1886) πρώτος τα δύο στρέμματα δυτικά από την Εκκλησία της Επισκοπής για να γίνει «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» και να στηθεί το Μεγάλο Πανηγύρι της Τεγέας που μόλις είχε ιδρύσει (Οκτώβριος 1885) το Δημοτικό Συμβούλιο Τεγέας μετά από πρόταση του Δημάρχου Αναστ. Βούτση.

ΝΑΟΣ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

«Όσον οι αρχαίοι ήσαν προοδευμένοι των άλλων εθνών κατά τας τέχνας, τοσούτον ημείς τώρα υπάρχομεν οπισθοδρομημένοι, και αι τέχναι μας ανήκουν εις την κατάστασιν του 14ου αιώνος. Εις ταύτας οσημέραι αναφαίνονται μικρά τινα έργα βελτιώσεως, ώστε ο φιλόπατρις ήδη Έλλην δεν έχει εν τη Ελλάδι άλλην καλλονήν παρά τα λείψανα των τεχνών, τα σωζόμενα εις τα ερείπια των αρχαίων πόλεων, διότι όπου πόλις ή κωμόπολις το πάλαι υπήρχεν, εκεί παρατηρεί τις εισέτι θαυμαστά ίχνη της καλλιτεχνίας, και εις αυτάς τας αποκέντρους κωμοπόλεις, τας κειμένας επί κορυφών ορέων ευρίσκονται ίχνη πολύτιμα αρχαιοτήτων. Διότι παντού το πάλαι το αίσθημα του ωραίου ήτο κοινόν. Εν τούτοις ούτε δι’ αυτά τα λείψανα, τα οποία ο καταστρεπτικός χρόνος και αι βάρβαραι των διαφόρων κατακτητών χείρες δεν εξηφάνισαν, ουδεμία φροντίς προς διατήρησιν υπάρχει υπό της κυβερνήσεως.  Παντού οσημέραι θραύουσιν οι περικείμενοι κάτοικοι μάρμαρα πολύτιμα καλλιτεχνίας, ίνα θέτωσι τα τρίμματα επί διαφόρων οικοδομημάτων. Τοιαύτην τύχην λαμβάνουν και οι σπόνδυλοι των στηλών του Ναού της Αλέας Αθηνάς ενός των επισημοτέρων ναών εν Πελοποννήσω. Οι σπόνδυλοι είναι κολοσσαίοι, και τους θραύουν διά της πυρίτιδος. Διό εντός ολίγου πλέον ούτε ίχνος θα υπάρξη. Ώστε ούτε το μέγεθος ούτε το είδος των στηλών πλέον θα γνωρίζηται.            Εν Τεγέα ανεκαλύφθησαν προ πολλού διάφορα είδη αρχαιοτήτων, τα οποία διατηρούνται εν πενιχροτάτοις χωρίοις άνευ ουδεμιάς επιστασίας και φθείρονται οσημέραι. Διατί η κυβέρνησις εις πάσαν πρωτεύουσαν Νομού να μη διατάξη να προσδιορισθή τόπος διά μουσείον αρχαιοτήτων, ένθα να συλλέγωνται και να διατηρώνται αι ανακαλυπτόμεναι αρχαιότητες; Τούτο μόνον φροντίδα μικράν απαιτεί».

            Γύρω από το Ιερό Προσκύνημα της Αλέας Αθηνάς υπάρχει ακόμα το «Χωριό των Καταραμένων», οι Πιαλιώτες. Και μέχρι τώρα κανείς τους δε σκέφτηκε τους καθαρμούς για να φύγει η κατάρα από το χωριό. Μαθητές και Καθηγητές παπαγαλίζαμε το «Κυλώνειον άγος» και αγνοούσαμε το «Αγος των Πιαλιωτών». Με φουρνέλα σπάγανε οι αθεόφοβοι τους κίονες του Ναού. Λαός απαίδευτος και τυφλός. Και την Αλέα Αθηνά στις Τεγεατικές σχέσεις τους την έμπλεκαν με το ρόπαλο του Ηρακλή. Μας έλεγαν προκλητικά: Εμείς έχουμε την Αλέα Αθηνά και το Μουσείο! Όχι για να τα εντάξουν στη ζωή τους, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουν ως ρόπαλο εναντίον μας. «Εμείς έχουμε, ενώ εσείς δεν έχετε». Αυτή είναι η αιώνια κατάρα του χωριού.

            Πρόσφατα οι «αθεόφοβοι» βάλανε και μια καπιταλίστικη πινακίδα μέσα στον περιφραγμένο περίβολο του Ναού της Αλέας Αθηνάς. Γράφουν  με κεφαλαία γράμματα ότι είναι «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Συγχέουν το «κουπί» του Αγίου Νικολάου με το κοντάρι της Αθηνάς. Και εδώ κάνουν λάθος. Γιατί στην πραγματικότητα η Αλέα Αθηνά της Τεγέας ήταν θεά των ειρηνικών έργων.Της γης και της αγροτιάς. Οι κατιόντες των αρχαίων  Πιαλιώτες μπλέκουν με τα «πολεμικά». Και σχετικά πρόσφατα τα βάλανε με τον σκεπτόμενο Κοινοτάρχη τους, (Ιμπραήμ το νεότερο) επειδή έβαλε  τάξη (κατά τα ιδεώδη του κλασικισμού) στην άναρχη βλάστηση του Κήπου του Μουσείου Τεγέας..

Σήμερα διαπιστώνουμε με ευχαρίστηση τη σοβαρή δουλειά που γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας αποβάλλει το παλιό του ένδυμα, και πολύ σύντομα θα το δούμε με τη λαμπριάτικη φορεσιά του Εν κατακλείδι μπορούμε να ομολογήσουμε πως και όλοι οι Πιαλιώτες δεν είναι «Πιαλιώτες»! 

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ αριθ. 1. 22-11-1851

Με ευλάβεια, ενός και ημίσεως αιώνος.

                                                                                                 Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: