ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΕΓΕΑΣ:ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΎ.
November 18, 2007, 9:22 am
Filed under: Επισκοπή

Η «Απελευθέρωση» του Ι. Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣΤο Υπουργείο και ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ——————————–Η αρχαιολογική αποκατάσταση του Μεσαιωνικού Μνημείου της Επισκοπής είναι χρέος της Πολιτείας, το οποίον και επιτελεί με δαπάνη 800.000 Ευρώ και με την αποτελεσματική συνεργασία ειδικών επιστημόνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά η ιστορική αποκατάσταση και ορθή λειτουργία του είναι πρωτίστως χρέος της Δημοτικής Αρχής, η οποία πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποδώσει το οφειλόμενο Χρέος της προς την Εκκλησία, τον Τόπο και τους ανθρώπους αυτού του Τόπου που λέγεται Τεγέα, Αρκαδία, Ελλάδα. Διότι ο σημερινός Δήμος είναι ο στενός κληρονόμος του τέως Δήμου Τεγέας, στον οποίο ανήκε κατά κυριότητα και Διοίκηση ο Ναός της Παλαιο-Επισκοπής. Και γιατί η Επισκοπή δεν είναι Θρησκευτικό, αλλά Εθνικό Προσκύνημα όπως θα το προσεγγίσουμε προσεχώς, μαζί με τις κομπίνες και τα εγκλήματα πολιτισμού των υποψήφιων σφετεριστών. Να δούμε τώρα τι έγινε το 1900 με πρωταγωνιστή ένα δικαστικό γραμματέα, τον φερόμενο ως ιδρυτή του Τεγεατικού Συνδέσμου Λεωνίδα Σβώλο. Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που εμφανίζεται ως κακοήθης σφετεριστής της Δημοτικής Εκκλησίας της Επισκοπής όπως φαίνεται από τις παρακάτω συντριπτικές αποδείξεις.Προφανώς μέχρι το 1900 δεν μπόρεσε να αρπάξει την Εκκλησία από το Δήμο Τεγέας. Και μηχανεύεται αυτό που ακολουθεί. Παρά την εμπαθή στάση του Νομάρχη προς το Δήμο Τεγέας, το Υπουργείο δεν τόλμησε να προωθήσει ταπεινωτικό για το Δήμο Διάταγμα. Εξάλλου ο Ναός ως Εκκλησία και αρχαίο μνημείο ανήκε και στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Παιδείας.            Βλέπουμε πως η Επιτροπή του Τεγεατικού αρχικά παραπλάνησε το Υπουργείο Εσωτερικών που αναφέρει ότι την Παλαιά Επισκοπή την ανήγειρε ο Τεγεατικός σε οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος. Αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από έγκλημα. Είναι κακούργημα για την ιστορία, τον πολιτισμό και το μέλλον αυτού του τόπου.             Εξάλλου και η μνημειώδης αναφορά του Αστικού Κώδικα (1946) άρθρο 966 είναι καταπέλτης. Γράφει «ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ».

            «Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών». ( «extra ordinarum» έλεγαν και οι Ρωμαίοι).       

Με την ευκαιρία ας έχουμε υπόψη μας και δύο «ωφέλιμα» άρθρα του Νόμου 3028. ΦΕΚ 13/28 Ιουνίου 2002.»Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Αρθρο 6,

4. Τα αρχαία ακίνητα προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.

Αρθρο 7

Κυριότητα σε ακίνητα μνημεία.1. Τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.            Ας δούμε όμως και το σχετικό απόσπασμα του Υπουργείου Εσωτερικών και τη σχετική αναφορά του Νομάρχη Αρκαδίας. Παλαιό δείγμα  «Διαπλοκής» σωτηρίου έτους 1900.Υπόψη ότι η Εκκλησία που σύχναζαν οι Τεγεατικοί των Αθηνών ήταν (είναι) κοντά στο «Μπαϊραχτάρη.

Αριθμ. 33182                                                 

Εν Αθήναις την                        Βασίλειον της Ελλάδος

24 Μαϊου 1900                        Υπουργείον των Εσωτερικών

Προς

Τον Νομάρχην Αρκαδίας

             Η Επιτροπή του Τεγεατικού(σ. σ. Πρόεδρος, Γραμματεύς και Ταμίας) διά της αναφοράς αυτής υπ’  αριθμ. 216 της 17ης Μαϊου ε. ε. εζητήσατο να ικανοποιηθεί οριστικώς το ζήτημα της Τύχης του παρά την Τεγέαν ανεγερθέντος υπό του Τεγεατικού Συνδέσμου ιερού Ναού της Παλαιάς Επισκοπής Αληθές ότι ο Δημοτικός Νόμος(  «ΑΡΙΘ.  3. ΝΑΥΠΛΙΟΝ,  10/22 Ιανουαρίου 1834. Νόμος: Περί συστάσεως των Δήμων»)του άρθρου 20( σ.σ. Αρθρο  20:«Όλη η δημοτική περιουσία, μηδενός αυτής μέρους εξαιρουμένου, είναι ιδιοκτησία της ολομελείας των δημοτών. Εις την αυτήν κατηγορίαν υπάγεται και η περιουσία των κατά τόπον αγαθοεργών καταστημάτων, καθ’ όσον αύτη εις σιμμίκτους Δήμους δεν ανήκει αποκλειστικώς εις ιδιαιτέραν θρησκείαν»)  αναγράφει ότι η περιουσία των κατά τόπους Αγαθοεργών Καταστημάτων θεωρείται ως καθόλου Δημοτική περιουσία.             Αληθές επίσης ότι κατά το άρθρον 114 του ιδίου Νόμου(σ.σ. Αρθρο 114.«Η διοίκησις των τοπικών αγαθοεργών καταστημάτων τίθεται υπό την άμεσον διεύθυνσιν των δι’ ιδιαιτέρων διαταγμάτων σχηματισθησομένων επιτροπών, η δε διεύθυνσις των τοπικών διδακτικών καταστημάτων ανατίθεται εις τας συσταθησομένας τοπικάς εφορίας σχολείων.Δια την διοίκησιν των τοπικών εκκλησιαστικών καταστημάτων διορίζονται Εκκλησιαστικά Συμβούλια συνιστάμενα από τον Δήμαρχον, τον ανήκοντα Εφημέριον και δύο έως τέσσαρας Δημότας, διοριζομένους παρά του Δημοτικού Συμβουλίου». Αρθρο 115:Όταν η έκτασις της ακινήτου περιουσίας ενός αγαθοεργού καταστήματος απαιτεί τον διορισμόν ιδιαιτέρου Οικονόμου, γίνεται η εκλογή αυτού κατά το άρθρο 50 αριθ. `12. Ο Οικονόμος υπάγεται εις την ανωτέραν διοικητικήν αρχήν του καταστήματος») η Διοίκησις των κατά τόπους Εκκλησιαστικών Καταστημάτων ανατίθεται εις Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Δημάρχου , του ανήκοντος εφημερίου και 2-4 δημοτών. Κ.λ.π.

Καταγράφουμε την πλήρη η απάντηση του Νομάρχη απομονώνοντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς όπως «την ακαλαισθησίαν, ατεχνίαν και βαρβαρότητα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων», και κρίσεις για τη δημοτική αρχή. «την αποξηραντικήν απόπνοιαν και την ουχί ευεργετικήν επίδρασιν της δημοτικής Διοικήσεως». Δήμαρχος Τεγέας τότε ήταν ο δάσκαλος Πετρουλάς.

            Γι’ αυτό, καλά θα κάνουν κάποιοι να διαγράψουν από το αρχείο τους τη «μαρτυρία» του Ν. Μοραϊτη (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΓΕΑΣ) ότι δήθεν οι Κοινοτάρχες Τεγέας μεταβίβασαν το 1884 (χωρίς να ορίζουν) την Επισκοπή στον Τεγεατικό. Αυτό είναι μια απλή ιστορική κακοήθεια για το Γυμνασιάρχη Μοραίτη. Τα γράφει το 1930 για ημιμαθείς δασκάλους και ιστορικά  ανιστόρητους Τεγεάτες. Αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται για πάντα, όπως μάθαμε και από «πρόσφατες πολιτικές αναλύσεις».

Αριθ. Πρωτ. 10312

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

Προς

Το Επί των Εσωτερικών Υπουργείον

Περί

Της Κυριότητος Του εν Τεγέα Ναού της Παλαιάς Επισκοπής

Επί της υπ’ αριθ. 65194 π. έ. Διαταγής.

Προς εκτέλεσιν άνωθι Διαταγής (σ.σ. το πάλευε δυο χρόνια ο Λεωνίδας) εζήτησα αντίγραφα των συμβολαίων, δι’ ών ηγόρασε παρά των αδελφών Μασκαλέρη και του Γεωργίου Αριστοπούλου τον χώρον, ενώ έκειντο τα ερείπια του Ιερού Ναού της Παλ. Επισκοπής και τας πέριξ γαίας και υποβάλλω εννέα τον αριθμόν νομίμως κεκυρωμένα.            Προς δε εζήτησα να μοι υποβάλει και τα στοιχεία εκείνα, εξ ών να προκύπτει ασφαλώς, ότι ο περί ού πρόκειται Ναός ωκοδομήθη δαπάναις του Συλλόγου. Μετά της σχετικής δε από 11 Δεκεμβρίου αναφοράς του ο ενταύθα αντιπρόσωπος του Συνδέσμου μοι υπέβαλε τα επισυναπτόμενα έντυπα Καταστατικά, πίνακας διαχειρίσεως, λογοδοσίας του αυτού Συνδέσμου, εν αίς εμφαίνονται αί τε εργασίαι  και αι δαπάναι του Σωματείου διά την ανοικοδόμησιν του περί ού πρόκειται Ιερού Ναού.

            Τα στοιχεία ταύτα εβράδυνα να υποβάλω εις το Σόν Υπουργείον, όπως συλλέξω ιδιαιτέρως πληροφορίας περί του αντικειμένου της Διαταγής του Υπουργείου και του έργου καθόλου του Συλλόγου, τας οποίας ήδη συνηγορούσας απάσας υπέρ του κύρους και του ορθού της σχετικής υπ’ αριθ. 33182 από 24 Μαϊου παρελθόντος έτους αποφάσεως του Υπουργείου, ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέσιν να χορηγήσω αυτά.

            Και λέγω ευχάριστον θέσιν, διότι όντως ήθελεν είναι λυπηρόν, εάν τυχόν της ορθής νομικής βάσεως, ήν έθετο η εν λόγω απόφασις του Υπουργείου μη συναγούσης προς τα πράγματα, εθεωρείτο επάναγκες να παραδοθεί και το ωραίον αυτό μνημείον της Βυζαντινής τέχνης εις την αποξηραντικήν απόπνοιαν και την ουχί ευεργετικήν επίδρασιν της δημοτικής Διοικήσεως. Ευτυχώς είναι προφανές, ότι ο περί ού πρόκειται Ναός δεν είναι ενοριακός απέχων εις αρκετήν (sic) απόστασιν από παντός πέριξ συνοικισμού του Δήμου.

            Είναι αποδεδειγμένον, ότι ο χώρος, εφ’ ού κείται ούτος, ηγοράσθη από τον Σύνδεσμον, πιστούται, ότι ανεκαινίσθη ουχί τηλεγραφικώς και με την συνήθη ακαλαισθησίαν, ατεχνίαν και βαρβαρότητα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, αλλ’ επί τη βάσει του αρχαίου σχεδίου αυτού, τεχνικώς και καλαισθητικώς και με στοργήν ανθρώπων συναισθανομένων την εντολήν αυτών και συμβουλευομένων τους επαΐοντας και πρόκειται σήμερον το μόνον καθ’ όλην την Αρκαδίαν περικαλλές και αξιάγαστον μνημείον της Βυζαντινής χριστιανικής Τέχνης το οποίον εάν δεν εξηκολούθει σήμερον υφιστάμενος ο Σύνδεσμος, ίνα κατέχει και περισώζει αυτό, ή αν παύσει μίαν ημέραν υφιστάμενος, έδει να μεριμνήσει η σεβαστή Κυβέρνησις, όπως άλλως και ιδιορρύθμως διοικηθεί και ουχί διά των γνώσεων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, των οποίων είναι αμφίβολος η Διοίκησις και διαχείρισις, όσην διάθεσιν και αν έχει η Διοικητική αρχή και ο Δήμαρχος, δεν θα δυνηθεί άλλως να παρεμποδίσει αποτελεσματικώς.

            Το εν γένει έργον του Συνδέσμου είναι εξαίρετον, διότι είναι εκ των ολίγων Σωματείων, τα οποία ιδρυθέντα με τοπικόν έμβλημα έδειξαν σημεία πρακτικής προόδου και ωφελίμου δράσεως, ήτοι η σύστασις υπ’ αυτού και ευδοκίμησις του πέριξ Αγροκηπίου εγκυώνται και του Ναού τούτου, αναπόσπαστο μέρος αυτού, την καλήν συντήρησιν, την τελειοποίησιν και την επ’ αγαθώ χρησιμοποίησιν πάσης αυτού προόδου.

Εν Τριπόλει τη 8 Μαρτίου 1901

Ευπειθέστατος. Ο Νομάρχης. Χ. Παλαμάς.

 Πώς «φάγανε» τα λεφτά των σεισμόπληκτων του 1886; Λίαν προσεχώς!.

Αλλά από τώρα οι απανταχού Τεγεάτες πρέπει να σκέπτονται την «ΟΛΗΝ ΤΕΓΕΑ». Γιατί είναι υπεύθυνοι (όλοι είμαστε) για ένα «καθυβριζόμενο» Πανελλήνιο Θρησκευτικό και Εθνικό Μνημείο που ζητάει την αποκατάστασή Του. «Καλούμεν λοιπόν εις έργον τον Λαόν της Τεγέας», όπως διεκήρυξε και το 1883  ο πρώτος Πρόεδρος του Τεγεατικού Καθηγητής Ηλίας Κολιόπουλος, τον οποίο «εκπαραθύρωσε» πολύ νωρίς ο δικαστικός Γραμματέας Λεωνίδας .Σβώλος..

Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας https://arethusa.wordpress.com 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: