ΑΡΕΘΟΥΣΑ


Ο Παρακλητικός της ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, 24-07-2009.
June 13, 2009, 5:25 pm
Filed under: arethusa

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, 24 Ιουλίου 2009.

———————————

  1. ΧΟΡΟΣ:Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια αναπέμπω Σοι η πόλις Σου Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κραζω σοι. Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε!
  2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ:Τείχισον ταις σαίς αγκάλαις πόλιν ολουμένην και επίσκεψαι το πόλισμα του ελέους Σου. Η Πλατυτέρα των Ουρανών και δεξαμένη τον πόνον των ευλογούντων Σε, Θεοτόκε.
  3. ΧΟΡΟΣ: Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Νίκας τοις στρατηγούσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων διά του σταυρού Σου πολίτευμα.
  4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ: Την σην πόλιν ελεούμενοι αντίδωρον σοι προσφέρομεν σήμερον  στεφομένην τω σω κράτη, Θεοτόκε αειμακάριστε. Κράτυνον τη ευσπλαχνία σου την πόλιν ταύτην, ότι μέγα το έλεός Σου, αειπάρθενε.
  5. ΧΟΡΟΣ: Κύριε, Κύριε.

Επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην, ήν εφύτευσεν η δεξιά Σου και κατάρτιζε αυτήν. Ότι μέγας ο αγρός της σης σωτηρίας, εν’ ώ πάντες ημείς πολιτεύομεν.

  1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ: Πρόμαχος ημίν γενομένη και ασπίς σωτηρίας των ψυχών και των σωμάτων ημών, ότι μέγα Σοι το κράτος και η ευσπλαχνία, μήτηρ Θεού, η μεριμνούσα υπέρ ημών των ευλογούντων και αγιαζόντων το όνομα της σης ωραιότητος.

——————

      Μια πολύ παλιά παράδοση λέει πως, ο πλεονέκτης αλλά άμυαλος Μεγάλος Αμπελουργός, όταν αντίκρισε τη μεγάλη σοδιά των σταφυλιών έδωσε εντολή να κόψουν το Μεγάλη Βελανιδιά της κορυφής του βουνού, το Δέντρο του Ήλιου, και να φτιάξουν από το κορμί του τα μεγάλα βαρέλια. Τιμωρήθηκε η πλεονεξία του Κακού Αμπελουργού και το κρασί στα ξύλινα βαρέλια έγινε δηλητήριο.

Η απερίσκεπτη όμως ενέργειά και ασέβειά του προκάλεσε οικολογική καταστροφή σε ολόκληρο το βουνό. Ανοίχτηκαν τρύπες, στέρεψαν οι πηγές και χάθηκαν όλα τα δένδρα της πλαγιάς  του.

Ο Παρακλητικός των Αμπελουργών γίνεται για να αποφευχθεί η απειλούμενη καταστροφή της πολιτείας του Κάμπου. Αλλά και για τη σύγχρονη οικολογική καταστροφή που απειλή ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της ανθρώπινης πλεονεξίας.

Η παράδοση όμως κρύβει και μια άλλη αλήθεια. Όταν καταστρέφονται τα δέντρα της πλαγιάς, το δάσος ξαναγίνεται. Γιατί ο αέρας και το νερό παίρνουν τους καρπούς των μεγάλων δέντρων της κορυφής και τους φυτεύουν στην πλαγιά και το δάσος ξαναγεννιέται. Όταν όμως καταστραφεί η κορυφή του βουνού, τα δένδρα δεν ξαναγίνονται.

Ευχέτης και δούλος Κυρίου.

Εν Χριστώ αδελφός Παναγιώτης.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: